New Zealand attack

When dozens of innocent Muslims get slaughtered in New-Zealand and some of my compatriots justify these attacks by calling them “an understandable counter-reaction”, I am forced to make the following point. So please share this message, maybe it will help to change their minds. For they are still our compatriots, whatever their opinion may be. What counter-reaction are they talking about? Over the last years, ISIS has killed more Muslims than non-Muslims. Terrorists aim at every one of us. When someone attacks a mosque, a church or an airport, we are all targets. Don’t think for a minute that these terrorists will spare us if we happen to be at the wrong place at the wrong time. Did the terrorists in metro station Maalbeek, who use Islam to justify their cowardly acts, take the presence of Muslims in the train into account? No, they did not. Yesterday’s terrorist shot at random passers-by. Do you really think he was certain they were Muslims? No, he was not. That is why we need to fight them by all means available. I will continue to contribute to this fight, everyone has to, each according to his own ability. Together we are strong, union creates strength. To get back to the argument that this attack is an “understandable counter-reaction”: this argument implies that terrorists would not in the least be responsible for their cowardly acts. The argument also implies that ISIS reacts to the bombing by Western nations in the Middle East, and that the Al Qaeda attacks are a reaction to the Western meddling in the Middle East. The truth is that terror attacks on innocent people can never be justified nor explained. Palestinians were killed in the terrorist attack in Christchurch. Yesterday, someone posted a reaction, asking what all these Muslim families are doing there. That’s a good question: why are millions of Palestinians living in diaspora? Why do I even have family members living in New-Zealand, who belong to the targeted community? Why am I living here in Belgium and not in my parents’ home country? Why was I born in a refugee camp? Why was I not allowed to bury my father, who died exactly a year ago, in his native village? Maybe we have to ask ourselves why the European Jews realised they had to have their own country in order to guarantee their children’s safety? Why are uprooted Palestinians being slaughtered in cold blood, while some react that they only got what was coming to them? I will draw my conclusions. These reactions are a direct attack on any Muslim who contributes to our collective safety, in the United Kingdom, in Belgium, in Canada. I protest by withdrawing from social media. My final message to anyone who glorifies and justifies terror on innocent people, whatever his (ideological) background or religion: you will never win. Over my dead body.

NL:

Wanneer tientallen onschuldige moslims gedood worden in Nieuw-Zeeland en sommige landgenoten de aanslagen goedpraten en over een “begrijpelijke tegenreactie” spreken, dan voel ik me geroepen om even de puntjes op de i zetten. Dus gelieve dit bericht te delen zodat ze misschien tot inzicht komen. Want het zijn en blijven onze landgenoten, wat hun mening ook moge zijn. Over welke tegenreactie hebben ze het? IS heeft de afgelopen jaren meer moslims dan niet-moslims gedood. Terroristen viseren ons allemaal. Wanneer iemand een aanslag pleegt op een moskee, synagoge, kerk of luchthaven, zijn we allemaal doelwit. Denk niet dat die terroristen ons zullen sparen als we daar (toevallig) zijn op dat moment. Hebben die laffe terroristen in Maalbeek die de islam misbruiken om hun walgelijke daden te verantwoorden, rekening gehouden met de aanwezigheid van moslims in de metro? Neen. De terrorist van gisteren heeft ook op voorbijgangers geschoten. Denk je dat hij met zekerheid wist dat het om moslims ging? Neen. Terroristen viseren ons allemaal. Daarom moeten ze hard bestreden worden. Daar zal ik ook mijn bijdrage toe blijven leveren. Samen staan we sterk en eendracht maakt macht. Maar even terugkomen op het aangehaalde reactie-tegenreactie argument. Volgens die zieke redenering zouden laffe terroristen geen greintje verantwoordelijkheid meer dragen voor de gruwel die ze aanrichten. Want als je zo redeneert, dan kan je ook stellen dat IS'ers reageren op de westerse bombardementen en dat de laffe aanslagen van Al Qaeda een reactie zijn op de westerse inmenging in het Midden-Oosten. In werkelijkheid vallen terreuraanslagen op onschuldige mensen nooit goed te praten of te relativeren. Bij de terreuraanval in Christchurch werden ook biddende Palestijnen gedood. Gisteren reageerde iemand met de vraag wat al die moslimfamilies daar doen. Goede vraag: waarom leven miljoenen Palestijnen in diaspora? Waarom heb ik zelfs familie in Nieuw-Zeeland, die behoren tot de geviseerde bevolkingsgroep gisteren? Waarom leef ik hier en niet in het geboorteland van mijn ouders? Waarom werd ik in een vluchtelingenkamp geboren? Waarom kon mijn vader die exact een jaar geleden is overleden, niet in zijn geboortedorp begraven worden? Misschien moeten we ons ook eens afvragen waarom Europese joden terecht inzagen dat ze een eigen land moesten oprichten om de veiligheid van hun kinderen te garanderen? Wanneer ontwortelde Palestijnen koelbloedig worden afgemaakt en sommigen hierop reageren dat ze een koekje van eigen deeg hebben gekregen, dan trek ik mijn conclusies. Zulke reacties zijn een rechtstreekse aanval op elke moslim die zijn bijdrage levert voor onze collectieve veiligheid, in Groot-Brittannië, in België, in Canada. Daarom protesteer ik door mij terug te trekken van de sociale media. En nog een laatste boodschap aan eenieder die terreur op onschuldige mensen verheerlijkt en goedpraat, wat zijn (ideologische) achtergrond of geloof ook moge zijn: jullie zullen nooit overwinnen. Over mijn lijk.

Shamil
After the attacks in New Zealand I've heard people in our community discussing whether there will be any reaction whatsoever from the leaders of the western world condemn the attacks and provide support for Muslim people in New Zealand and worldwide in general. After the Bangladesh attacks I did not hear from any political Arab/Muslim leader condemn the attacks. No condolences. No protests. No Muslim woman removing the hijab in solidarity with the woman of Bangladesh. Nothing. Hypocricy! Pure hypocrisy.

Reageer