“Islamonderwijs biedt tegendiscours voor extreem gedachtegoed”

Meer leerkrachten, meer leerlingen en groeiende belangstelling aan hogescholen en de Leuvense universiteit: het islamonderwijs in Vlaanderen zit al jaren in de lift. Vanouds is er evenwel ook kritiek, onder meer op de kwaliteit van de handboeken en de invloed van de Turkse overheid of de leerplannen. Het islamonderwijs ontsnapt evenmin aan de roep om levensbeschouwelijke vakken te doen verdwijnen. Tertio peilt naar de stand van zaken.

Hoe staat het met het islamonderwijs in Vlaanderen? Ahmed Azzouz, inspecteur-adviseur islamitische godsdienst, is sinds 2006 actief op het terrein. Hij merkt een evolutie in gunstige zin en wijst bovendien op het belang van het vak islam als tegenwicht voor radicaal gedachtegoed.

Beeld Aurélie Geurts. Lees verder via Tertio.

Reageer