Eerste 'Wijze Uil' gaat naar elfjarige Mirte

Mirte van Lautem uit het vijfde leerjaar van de Sint-Jozefsschool heeft de 'Wijze Uil' gewonnen. Die nieuwe, jaarlijkse prijs beloont een leerling die blijk geeft van een kritische kijk en groot inlevingsvermogen. Hij werd uitgereikt door ervaringsdeskundige Montasser Alde'emeh.

Montasser Alde'emeh ging naar een heleboel basis- en secundaire scholen in Brussel en de Rand om gesprekken met de leerlingen te voeren. Hij wou hiermee leerlingen kritisch leren denken in een meertalige en multiculturele samenleving. Om zijn initiatief luister bij te zetten en vooral begeesterend bij jongeren te werken, lanceerde hij de 'Wijze Uil'. Dat is een jaarlijkse trofee met diploma voor de leerling die er qua kritisch denken uitspringt.

Honderd scholen

De allereerste trofee werd uitgereikt aan Mirte van Lautem van het vijfde leerjaar van de Sint-Jozefsschool in Wemmel. Zij was zelf zeer verrast. “Ik doe niets speciaals, hoor”, zegt ze. “Ik ben gewoon mezelf. Maar ik vind het een heel mooie prijs. De trofee krijgt dus een mooie plaats.”

Volgens Alde'emeh is Mirte een brugfiguur in haar klas. “Ze heeft me tijdens mijn bezoek enorm verrast”, zegt hij. “Op een bepaald moment kwam tijdens het gesprek het onderwerp 'racisme en haat' ter sprake. Een leerling zei dat hij het haatte dat mensen hem viseren. Mirte antwoordde dat haat niet met haat mag beantwoord worden. Want hoe meer mensen gaan haten, hoe sterker de haat wordt. Ze beschreef en reflecteerde zeer kritische stellingen. Je kan haar eigenlijk beschouwen als de 'verzoeningsfiguur' van de klas. Nog voor er bij een dispuut of discussie naar de leerkracht wordt gestapt, probeert zij al te bemiddelen en een oplossing te zoeken. Dat vind ik heel goed. De erkenning van de 'Wijze Uil' is haar dan ook van harte gegund.”

Dat een elfjarige deze trofee wint, is eigenlijk opmerkelijk. De trofee kon immers gewonnen worden door jongeren tussen zes en achttien jaar uit bijna honderd scholen in de Rand en Brussel. Directrice Karien Roels van de Sint-Jozefsschool in Wemmel is natuurlijk zeer trots op haar leerlinge.

Diversiteit

“We investeren als school veel in diversiteit en respectvol omgaan met elkaar”, zegt Roels. “Dit past eveneens binnen onze katholieke waarden. Als katholieke open dialoogschool is het onze hoofdopdracht om het welbevinden van alle kinderen en jongeren die naar onze school gaan, te versterken. We streven ernaar om kinderen te ondersteunen, zodat ze zich goed voelen, openstaan om te leren en zich te ontplooien op school en in de maatschappij.”

Volgens de directrice geeft de meertaligheid en culturele diversiteit in Wemmel de kinderen een aantal extra troeven in de hand. “We kunnen allemaal nog veel leren op vlak van verzoening van de culturele en religieuze waarden, die kinderen en jongeren van thuis uit meekrijgen en de waarden en normen op school”, zegt ze. “Het is een leerproces dat zowel door ouders, jongeren als door het school- en CLB-personeel doorlopen wordt.”

Joris Herpol

Reageer